Peraduan Cipta Resepi & Menang SweetRoyale

 

TERMA & SYARAT

1: Penganjur

Pharmaniaga Pristine Sdn Bhd

2: Kriteria Kelayakan

Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia kecuali Jawatankuasa Khas Dalaman. Tiada sekatan kepada pekerja & ahli keluarga

*Sebarang pembelian tidak menggunakan mana-mana baucar dari RoyalePharma.

Pembelian 2 SweetRoyale Stevia Natural  beharga RM80.00 (1 bukti pembelian untuk 1 borang penyertaan – 1 resipi)

Pastikan Tarikh pembelian sepanjang 1 Mac – 17 April 2019.

Tempoh tamat penyertaan adalah pada 17 April 2019, 11:59 malam.

Seramai 30 peserta akan dipilih sebagai pemenang berdasarkan keputusan juri yang dilantik oleh Penganjur dan resipi akan digunakan untuk rakaman demonstrasi berdasarkan resipi yang dihantar dan akan disiarkan di laman media sosial SweetRoyale pada bulan Ramadan.

Pemenang yang terpilih akan diumumkan melalui e-mel dan juga laman sosial.

Penyertaan Peraduan Resipi Ramadan Bersama SweetRoyale ini terbuka kepada semua warga Malaysia kecuali Jawatankuasa Khas Dalaman. Tiada sekatan kepada pekerja & ahli keluarga. Sebarang pembelian tidak diterima jika menggunakan mana-mana baucar dari RoyalePharma.

Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan tetapi satu resit pembelian layak untuk 1 penyertaan sahaja (1 resit = 1 resipi).

Penganjur berhak atas budi bicaranya yang mutlak untuk mengubah, menangguh, menjadualkan semula segala syarat peraduan.

 

3: Tempoh Peraduan

Tempoh Peraduan: 16 Mac – 17 April 2019

Peraduan akan bermula dan dijalankan mengikut kempen masing-masing (dengan ini dikenali sebagai "Tempoh Peraduan").

Sebarang penyertaan selepas berakhirnya Tempoh Peraduan akan hilang kelayakan.

Penganjur boleh mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya melanjutkan atau memegang Tempoh Peraduan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu (dengan ini dikenali sebagai "Tempoh Lanjutan"). Sebarang penyertaan dalam Peraduan semasa Tempoh Lanjutan (jika ada) ditadbir oleh terma dan syarat ini yang akan terus berkuat kuasa dan berkesan dan hendaklah dibaca dan ditafsirkan untuk dikuatkuasakan.

Semua penyertaan peraduan mestilah disiapkan sepenuhnya dan dibuat dengan cara yang ditentukan oleh tarikh tutup. Kegagalan berbuat demikian akan membatalkan penyertaan.

 

4: Bahasa Peraduan

Peraduan ini dianjurkan oleh Penganjur dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia.

Penyertaan yang dihantar dalam mana-mana bahasa lain akan ditolak oleh Penganjur.

 

5: Prosedur Kemasukan

Langkah 1: Pembelian 2 SweetRoyale Stevia Natural  beharga RM80.00 (1 bukti pembelian untuk 1 borang penyertaan – 1 resipi) dari mana-mana cawangan RoyalePharma atau pembelian secara ‘online’ di www.royalepharma.com / Lazada (https://www.lazada.com.my/shop/royalepharma-official/) / Shopee (https://shopee.com.my/royalepharma) / 11Street (https://www.11street.my/store/royalepharma) / Carosell.

Tarikh pembelian sepanjang 1 Mac – 14 April 2019.

Langkah 2: Cipta resipi juadah dengan menggunakan SweetRoyale (Natural/White/Brown). Sila pilih salah satu daripada empat kategori:

  1. Minuman & Puding
  2. Kek & Pastri
  3. Kuih Tradisional
  4. Biskut

 

Langkah 3: Hantar resipi bersama gambar juadah dengan menggunakan SweetRoyale (Natural/White/Brown) melalui:

  1. Emel: online@royalepharma.com, Subjek Emel: Peraduan Cipta Resipi & Menang Bersama SweetRoyale | Ketegori
  2. Website: www.royalepharma.com
  3. Cawangan RoyalePharma yang terdekat seperti dibawah:

 

ROYALEPHARMA MYTOWN

Lot L1-031, Level 1, MyTOWN Shopping Centre, No. 6, Jalan Cochrane, Seksyen 90, 55100 Kuala Lumpur.

Tel No: 03-92010012 | Operation Hours: 10.00 am – 10.00 malam (Monday – Sunday)

 

ROYALEPHARMA VISTA ALAM

B18-LG, Vista Alam, Seksyen 14, 40000 Shah Alam, Selangor.

Tel: 03 5523 8071 | Operation Hours: 10.00 pagi – 10.00 malam (Monday – Sunday)

 

ROYALEPHARMA QUILL CITY MALL

No 2-23, 2nd Floor, Quill City Mall, No.1018, Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur.

Tel: 03-2602 3812 | Operation Hours: 10.00 pagi – 10.00 malam (Monday – Sunday)

 

ROYALEPHARMA BANGI

Lot No. C7, Ground Floor, Bangi Gateway, Bandar Baru Bangi, Seksyen 15, 43650, Selangor.

Tel: 03-8923 1638 | Operation Hours: 10.00 pagi – 10.00 malam (Monday – Sunday)

 

ROYALEPHARMA SERI ISKANDAR

447, Persiaran SIBC 18, Seri Iskandar Business Centre, 32610 Seri Iskandar, Perak Darul Ridzuan.

Tel: 05-3731738 | Operation Hours: 10.00 pagi – 10.00 malam (Monday – Sunday)

 

ROYALEPHARMA BANDAR LAGUNA MERBOK

No. 2 Lorong BLM 1/2, Bandar Laguna Merbok, 08000, Sungai Petani, Kedah.

Tel: 04-4400370 | Operation Hours: 10.00 pagi – 10.00 malam (Monday – Sunday)

 

Semua penyertaan yang dikemukakan di sini adalah milik dan hak milik Pihak Penganjur.

Peserta dibenarkan mengemukakan berbilang penyertaan sepanjang Tempoh Peraduan atau Tempoh Lanjutan. Walau bagaimanapun, semua Peserta dikehendaki mengemukakan bukti pembelian yang unik bagi setiap penyertaan dan memberi hak untuk memenangi satu (1) hadiah sahaja bagi penyertaannya dalam Peraduan ini. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk memilih pemenang yang layak jika pihak Penganjur dapat menemui sebarang nama pemenang bagi Peraduan.

Peserta mesti memastikan semua perincian yang diberikan untuk tujuan Peraduan ini adalah benar, betul dan tepat. Peserta juga harus memastikan bahawa butiran hubungan (e-mel atau nombor telefon) yang disediakan ada dan boleh dihubungi. Pihak Penganjur berhak untuk mengesahkan maklumat yang diberikan oleh Peserta dalam apa jua bentuk yang difikirkan sesuai.

 

6: Caj Bayaran

Peserta perlu menanggung apa-apa caj dan / atau kos yang berkaitan untuk penyerahan penyertaan.

 

7: Pemilihan Pemenang

Pemilihan pemenang akan berdasarkan kriteria berikut:

  1. Peserta memenuhi syarat seperti yang dinyatakan dalam Peraduan Dalam Talian masing-masing.
  2. Peserta memenuhi syarat seperti yang dinyatakan di dalam Klausa 2.

 

Penganjur mempunyai hak untuk menentukan, mengubah dan / atau mengubah bilangan pemenang yang dipilih atau diperuntukkan, tertakluk kepada budi bicaranya. Keputusan hakim dalam menentukan dan memilih pemenang untuk kedua-dua Peraduan adalah muktamad. Tiada rayuan melalui surat-menyurat atau percubaan untuk merayu, mengkaji semula, pertikaian keputusan tersebut akan dilayan.

Dengan menyertai peraduan ini, para Peserta harus bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat rasmi yang telah ditetapkan serta segala keputusan oleh pihak Penganjur. Keputusan pihak Penganjur adalah muktamad.

 

8: Hadiah

Butiran hadiah Peraduan boleh didapati melalui laman web RoyalePharma di http://www.royalepharma.com.

Semua hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar / boleh ditebus untuk apa-apa jenis wang tunai, kredit atau rebat dan tidak termasuk apa-apa aksesori atau barang yang ditunjukkan dalam mana-mana iklan dan / atau bahan promosi yang untuk tujuan fotografi sahaja. Pemenang bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua cukai yang mungkin perlu dibayar atau dikenakan cukai (jika ada).

Semua hadiah adalah tertakluk kepada ketersediaan dan Pihak Penganjur berhak tanpa hak, tanpa memberi notis terlebih dahulu atau memberikan apa-apa sebab dan mempunyai budi bicara mutlak untuk menggantikan sebarang hadiah dengan hadiah lain yang sama tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa memberi pampasan kepada pemenang.

 

9: Pengumuman Pemenang

Pemberitahuan atau pengumuman pemenang Peraduan dibuat dalam waktu tiga puluh (30) hari bekerja setelah berakhirnya Tempoh Peraduan.

Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab jika mana-mana pemenang tidak dapat dihubungi.

Pihak Penganjur mempunyai hak mutlak untuk membatalkan kelayakan mana-mana pemenang jika sebarang percubaan untuk menghubungi mereka telah gagal untuk apa jua sebab.

Bukti penyertaan menghantar (dalam apa cara sekalipun) kepada Penganjur tidak mewakili bukti resit.

 

Pihak Penganjur berhak untuk merampas hadiah jika pemenang Peraduan gagal memberikan butiran yang diperlukan apabila menerima permintaan / pemberitahuan daripada Penganjur.

 

10: Kaedah Pengiriman / Pengumpulan

Kaedah penyampaian / pengambilan hadiah yang akan diatur di antara Pemenang hadiah dan Penganjur. Semua kos dan perbelanjaan (termasuk makanan, pengangkutan atau perbelanjaan peribadi, dsb.) Untuk tujuan pengumpulan hadiah itu hendaklah semata-mata ditanggung oleh pemenang.

Hadiah, yang rosak / hilang / dicuri semasa proses penghantaran, tidak boleh diganti dan Penganjur menafikan sebarang kewajipan untuk menggantikan hadiah yang rosak.

Pemenang akan terikat dengan peraturan atau apa-apa Terma dan Syarat yang mengawal hubungan antara pemenang dan pihak yang menyediakan, menyampaikan dan / atau menaja hadiah untuk Peraduan ini.

Pihak Penganjur dengan ini menafikan semua liabiliti berhubung dengan prosedur penghantaran hadiah, apa-apa kelewatan atau kegagalan yang timbul di pihak penyampaian semasa proses penghantaran dan tuntutan lain, kos atau kerugian yang ditanggung oleh pemenang yang timbul daripada proses penyampaian hadiah tersebut dan susunannya.

Sekiranya Penganjur mengadakan majlis penyampaian hadiah, pemenang Peraduan dikehendaki menghadirkan diri dan perbelanjaannya atas tanggungan sendiri untuk mengutip hadiah. Sekiranya pemenang Peraduan tidak dapat menghadiri majlis penyampaian hadiah, pemenang Peraduan mesti mencalonkan seorang wakil untuk menghadiri majlis penyampaian hadiah untuk menerima hadiah itu bagi pihaknya dan terlebih dahulu memaklumkan kepada Pihak Penganjur.

Hadiah mesti dituntut oleh pemenang secara langsung dan tertakluk kepada peraturan atau apa-apa Terma dan Syarat yang dikenakan oleh penaja hadiah kami. Pemenang mesti menunjukkan kad pengenalan asal bagi pengesahan untuk penebusan hadiah.

Penerimaan dan penggunaan hadiah oleh pemenang hendaklah atas risiko mereka sendiri dan keseluruhannya pada setiap masa dan Pihak Penganjur menafikan segala tanggungan yang timbul daripadanya.

 

11: Hak Cipta, Pengumuman dan Kerahsiaan

Dengan memasuki Peraduan ini, Peserta dan / atau pemenang dengan ini memberikan hak kepada Penganjur untuk menyiarkan nama, gambar atau imej atau memaparkan apa-apa perkara yang berkaitan dengan Peserta dan / atau pemenang untuk publisiti, pengiklanan, perdagangan atau promosi tujuan dalam mana-mana media tanpa notis selanjutnya kepada Peserta atau pemenang. Peserta dan / atau pemenang tidak berhak untuk menuntut apa-apa bayaran dalam apa-apa bentuk, bayaran atau pampasan bagi penggunaan imej atau butiran yang berkaitan dengan perkara di atas.

Peserta dan / atau pemenang tidak akan membuat apa-apa pengumuman awam mengenai Peraduan (termasuk tetapi tidak terhad kepada hadiah) tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Penganjur.

 

Peserta dan / atau pemenang mengakui, memahami dan bersetuju bahawa butiran mereka boleh dikongsi oleh Penganjur untuk tujuan Peraduan.

Maklumat atau data Peribadi Peserta ("Data Peribadi") yang disediakan oleh Peserta kepada Penganjur berhubung dengan Peraduan itu akan dikekalkan dengan ketat kecuali apa-apa aktiviti yang disebutkan kepadanya.

Penganjur hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memelihara integriti dan mencegah apa-apa rasuah atau kehilangan, kerosakan atau pemusnahan Data Peribadi Peserta dan mematuhi kehendak Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

 

12: Perubahan kepada Terma dan Syarat

Penganjur berhak untuk menukar, meminda, memadam atau menambah Terma dan Syarat ini sama ada secara bertulis atau komunikasi lisan tanpa sebarang notis pada bila-bila masa.

Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini, notis, pindaan dan semua keputusan yang dibuat oleh Penganjur.

Sekiranya berlaku sebarang pertikaian, konflik, ketidakpastian atau kekaburan yang berkaitan dengan Terma dan Syarat mengenai perkara ini, atau sebarang perkara yang melibatkan Peraduan ini, Penganjur akan menyelesaikan perkara itu mengikut budi bicara mutlak dan tidak terkawal dan keseluruhan keputusan dalam perkara itu adalah muktamad dan akhir.

 

13: Liabiliti

Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa salah tafsir atau salah nyataan fakta berkenaan dengan hadiah yang ditawarkan seperti yang diterbitkan dalam mana-mana media, pemasaran atau bahan pengiklanan.

Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap mana-mana entri yang hilang, salah arah, tidak boleh dibaca, terlambat, dimansuhkan atau diubah. Bukti penghantaran tidak akan diterima sebagai bukti resit.

Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan oleh mana-mana Peserta untuk menyertai Peraduan pada bila-bila masa.

Peserta hendaklah memikul liabiliti sepenuhnya dalam hal sebarang kecelakaan, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan yang disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Peraduan dan / atau penebusan hadiah.

Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kegagalan untuk mematuhi kewajipannya jika kegagalan disebabkan oleh sesuatu di luar kawalannya yang munasabah. Keadaan sedemikian hendaklah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, keadaan cuaca, kebakaran, banjir, taufan, mogok, pertikaian industri, peperangan, permusuhan, pergolakan politik, rusuhan, kekecohan awam, kemalangan yang tidak dapat dielakkan, penyeliaan undang-undang atau sebarang keadaan yang memaksa majeure.

Penganjur tidak akan bertanggungjawab kepada Peserta untuk:

(a) apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami oleh Peserta yang timbul daripada penyertaan atau penyertaan mereka dalam Peraduan kerana apa-apa perbuatan atau peninggalan oleh Penganjur;

(b) bagi apa-apa penyalahgunaan apa-apa hadiah atau bagi apa-apa tuntutan atau liabiliti yang timbul daripada penggunaan hadiah-hadiah.

 

14: Disqualification, Suspension, Pembatalan atau Penamatan Peraduan

Pihak Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa perlu memberikan apa-apa sebab, untuk membatalkan kelayakan mana-mana individu untuk perkara berikut:

(a) bahawa ia menentukan untuk mengganggu pengendalian Peraduan;

(b) untuk bertindak melanggar atau berpotensi melanggar Terma dan Syarat ini; atau

(c) untuk mengemukakan penyertaan yang tidak lengkap, tidak boleh dibaca atau palsu.

 

Keputusan untuk membatalkan kelayakan adalah muktamad dan tiada surat-menyurat akan dilayan.

Pihak Penganjur berhak, dengan atau tanpa sebab, untuk mengecualikan Peserta dan menahan hadiah kerana melanggar mana-mana Terma dan Syarat di sini.

Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan, menggantung, menangguhkan atau menamatkan Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberikan notis bertulis terlebih dahulu kepada Peserta atau sekiranya keadaan yang tidak dijangka di luar kawalannya yang munasabah.

Sekiranya penggantungan, pembatalan, kelewatan atau penamatan Peraduan atas apa jua sebab oleh Penganjur, Peserta atau pemenang tidak berhak untuk membuat apa-apa tuntutan atau tuntutan pampasan daripada Penganjur untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang ditanggung atau ditanggung akibat langsung atau tidak langsung dari kejadian tersebut.

 

15: Undang-undang dan Bidang Kuasa

Terma dan Syarat ini ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengannya adalah tertakluk kepada bidang kuasa ekslusif mahkamah di Malaysia.